School Board


                                                                                                                                                                   

                               SCHOOL DIRECTOR

          Assoc. Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI

                         Phone : 0 (232) 892 87 82

                           0 (232) 892 87 77 /14401      

                                   0 (232) 301 75 20

                          E-mail:ahmet.deliormanli@deu.edu.tr

 

                    SCHOOL ASSISTANT DIRECTOR

                             Lecturer İrfan YILDIZ  

                          Phone : 0 (232) 892 87 77 / 14403

                                       0 (232) 892 87 86

                          E-mail : irfan.yildiz@deu.edu.tr

 

                    Asisst.Prof. Dr. Nihan GÖĞÜŞ

                               Phone: 0(232) 412 14 27

                       E-mail: nihan.gogus@deu.edu.tr

  

                        Lecturer Itır Ceren OKSAL

                       Phone: 0(232) 892 87 77 / 14424

                         E-mail: ceren.oksal@deu.edu.tr

   

                                Lecturer Eda AVCI

                           Phone: 0(232) 892 87 83 / 14428

                           E-mail: eda.avci@deu.edu.tr

  

                                 REPORTER

                                Bülent KILIÇ

                         Phone : 0 (232) 892 87 85

                          0 (232) 892 87 77 / 14402

                          E-mail: b.kilic@deu.edu.tr