Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı


Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı ile dünyada ve ülkemizde hızlı bir gelişme gösteren sivil hava ulaşımında, sektörün ihtiyacı olan yetişmiş personel ve yönetici ihtiyacına katkı sağlamak üzere temel havacılık ve işletme bilgisiyle donatılmış, iyi derecede İngilizce bilen, havacılık güvenliğini ön planda tutan, yüksek teknoloji uygulamalarına hazır, yeniliklere açık, kendini sürekli geliştirebilecek, kısa sürede mevcut sistemlere uyum sağlayabilecek yaratıcı ve takım çalışmasına yatkın gençlerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Son derece kompleks bir yapıya sahip olan, oldukça maliyetli ve kapsamlı yatırımlar gerektiren, yoğun rekabetin yaşandığı havacılık sektöründe, şirketler; ekonomik etken ve emniyetli uçuşun sağlanması, işletmenin amaçlarına ulaşmada etkin kararların alınması konularında en önemli unsur olarak, işletme yöneticileri ve yetişmiş personeli görülmektedirler. Selçuk’ta faaliyet gösteren bir hava limanının bulunması ayrıca İzmir içindeki ana hava limanının buraya yakınlığı öğrencilerin staj yapmasında büyük kolaylık sağlayabilecektir.

Kariyer Alanları:

Mezun olan öğrencilerimiz, Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi ünvanı ile hava limanlarının verimli bir şekilde yönetilmesinden sorumlu olup, yolcuların güven içinde ve rahatlıkla seyahat etmelerini sağlamaya çalışırlar. İşletmede para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılmasını ve uçakların karlı çalıştırılması için yönetim planları hazırlar. Kamu ve özel ulaştırma sektörlerinde iş bulma imkanına sahip olacaklardır.

Çift Anadal Programı

Çift anadal programının (ÇAP) amacı, kendi bölümlerinde önlisans programlarını başarı ile sürdüren öğrencilerin aynı zamanda ikinci dalda önlisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Öğrenci iki bölümü de başarıyla bitirdiği takdirde iki ayrı diploma almaktadır. Çift anadal programına katılabilmek için gerekli koşulları sağlayan öğrencilerimiz Turizm ve Otel İşletmeciliği  programında ikinci dalda önlisans eğitimlerini sürdürme olanağına sahiptirler.

Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulu her yıl Çift anadal programı duyurusunu ilan etmektedir. Başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler gerekli belgelerle Efes Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşlerine başvurabilirler. Çift anadal programına kayıtlı öğrenciler için Dokuz Eylül Üniversitesi Çift Anadal Program Yönergesi uygulanmaktadır. Aşağıda yer alan linkten yönergeye ulaşabilirsiniz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Çift Anadal Programı yönergesine ulaşmak için tıklayınız.