DUYURULAR

1)  DE-KART (Akıllı Kart) Kayıp-Çalıntı Durumunda Yapılması Gerekenler için tıklayınız.

2)  AKADEMİK KADRO İLANI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını ve 2547 Sayılı Kanunun 23.maddesinin b fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca yapılacak sınava esas olmak üzere yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek,

Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT : (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

SABAH GAZETESİ

İLANIN YAYIN TARİHİ : 15.11.2017        SON BAŞVURU TARİHİ : 30.11.2017

 

BİRİM/ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI/PROGRAM UNVAN ADET NİTELİKLER
İkram Hizmetleri Programı Yardımcı Doçent 1  Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans mezunu olmak.  Alanında doktora unvanına sahip olmak. Mutfak ve aşçılık, beslenme ilkeleri ve menü planlama konularında çalışmalara sahip olmak
Kültürel Miras ve Turizm Programı Yardımcı Doçent 1  Sosyoloji lisans mezunu olmak. Alanında doktora unvanına sahip olmak. Selçuk (İzmir) ve yakın çevresi kültür sosyolojisi alanında çalışmalara sahip olmak.

3)  12 Adımda uzaktan eğitimin nasıl yapılacağını anlatan kılavuz için tıklayınız.

4)  Yüksekokulumuz YDİ 1007 İNGİLİZCE I uzaktan eğitim dersi alan öğrencilerimizin ders takiplerini http://oys.deu.edu.tr/portal linkinden takip etmeleri gerekmektedir.