İkram Hizmetleri Programı


İkram Hizmetleri, “Gastronomi Sektöründe” yeni nesil aşçılık, moleküler gastronomi ve füzyon konularında yetişmiş kalifiye elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle, zengin Türk mutfak kültürünün akademik bir ortamda korunmasını sağlamak ve bu kültürü uluslararası alanda tanıtmak, ikram hizmetlerinin mükemmelliği ile sağlanabilir.

Öğrencilere, öğrenim süresince en temelden en ileri seviyeye kadar yemek sanatının tüm inceliklerinin öğretimi, yiyecek-içecek işletmeciliğinin temel bilgilerinin verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, otel, lokanta, yemek fabrikası, fast-food, pastane vb. yerlerde yiyecek-içecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan, bir iş planını uygulayabilen, koku ve tat alma duyusu gelişmiş, çabuk ve düzenli çalışabilen, dikkatli ve titiz, sorumluluk duygusu yüksek insan gücü yetiştirmek en temel hedeflerden biridir. Bu branş içerisindeki öğrencilere “Gıda Teknolojisi, Mutfak Teknolojisi Temelleri, Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama, Gıda Hijyeni ve Sanitasyon, Aşçılık Tarihi ve Gelişimi, Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi ve İşletmeciliği, Mutfak Hizmetleri Yönetimi, Yiyecek İçecek Servis Yöntemleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına Giriş, Yiyecek İçecek İşletmelerinde Maliyet Analizleri, Ziyafet ve İkram Hizmetleri vb. dersler verilmektedir.

Kariyer Alanları

Mezun olan öğrencilerimiz, turizm sektörünün her alanında özellikle konaklama ve yiyecek işletmeciliği alanında istihdan edilebilecek nitelikli profesyonel bir eleman olarak çalışabilecektir.

25

 26

27