Kalite Komisyonu


Dokuz Eylül Üniversitesi Kalite Komisyonu resmi web sayfası için tıklayınız.

Kalite Komisyonunun Görevleri

1- Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak; kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek; çalışmalarını Senato onayına sunmak,

2-İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya sunmak; onaylanan raporu kurumun internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşılmasını sağlamak,

3-Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,

4-Üniversitede kalite kültürünün geliştirilmesi için gerekli eğitimleri ve faaliyetleri planlamak.

Efes Meslek Yüksekokulu Kalite Komisyonu Üyeleri

 Dr. Öğr. Üyesi Devrim ERTÜRK   Müdür Yardımcısı  devrim.erturk@deu.edu.tr
 Öğr. Gör. Hakan SÖNMEZ  Akademik Süreçten Sorumlu – Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı  hakan.sonmez@deu.edu.tr
 Ümran KILIÇ  İdari Süreçten Sorumlu – Yazı ve Kurul İşleri , Öğrenci İşleri Şefi  umran.nazli@deu.edu.tr

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Kalite Birimi İletişim Bilgileri

DEÜ Rektörlüğü – Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Cumhuriyet Bulvarı No.144 SKS Zemin Kat Kültür Mah. 35210
Alsancak – Konak – İZMİR

E-Posta : kalite.birimi@deu.edu.tr

Telefon:
+90 232 412 16 93
+90 232 412 16 94
+90 232 412 16 21
+90 232 412 16 22