Kütüphane


Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığını web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

İletişim

Adres : Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Tınaztepe Kampüsü, 35160 Buca/İZMİR
Tel. : 0232 301 8002
Faks : 0232 301 8003

Abone Veritabanları & Elektronik Yayınlar : 0232 3018015-3018026
Kataloglama Birimi : 0232 3018022
Süreli Yayınlar ve Tez Salonu : 0232 3018009
Ödünç Verme Bankosu & Kütüphaneler Arası Ödünç Verme (ILL) : 0232 3018008
Çalışma ve Referans Kaynakları Salonu : 0232 3018007