1)VİZE MAZERET SINAVI DUYURUSU: 2022 – 2023 Güz dönemi Vize Mazeret Sınavı Başvuruları Uygun Bulunan Öğrenci Listesini görmek için tıklayınız.

2022-2023 Güz YY Mazeret Sınav Başvuru Kabul Edilenler Listesi

2)ANKET DUYURUSU: Üniversitemizin Kalite Güvence Sistemini geliştirmek ve iç paydaş geri bildirimlerini almak üzere her yıl uygulanan, doldurulması gönüllülük esasına bağlı olan Akademik Personel Memnuniyet, İdari Personel Memnuniyet ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri 01 Aralık 2022 – 31 Aralık 2022 arasında üzerinden bölümünde kullanıcılara açık kalacaktır.

(DEBIS) ANKETLER “Eğitimde Kalite Ölçme  ve  Değerlendirme”  çalışmaları  kapsamında  yürütülen  ve  yine doldurulması gönüllülük esasına bağlı  olan Öğrenci Ders Değerlendirme Anketleri de 15 Aralık 2022 ile 15 Ocak 2023 tarihleri arasında,  (DEBIS)üzerinden öğrencilerimiz için açık kalacaktır. Öğrencilerimizin değerli görüş ve düşüncelerinden elde edilecek veriler,  üniversitemizin  her  alanında  daha iyi eğitim  ve hizmet verebilmesi için planlanacak iyileştirmelere önemli katkılar sağlayacaktır.