Mevzuat


pdf  1- Efes MYO Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları için tıklayınız.

pdf  2- Öğrenci Disiplin Yönetmeliği için tıklayınız.  pdf  Ek-Öğrenci Disiplin Yönetmeliği için tıklayınız.

pdf  3- Yatay Geçiş Yönetmeliği için tıklayınız.

pdf  4-Dikey Geçiş Yönetmeliği için tıklayınız.

pdf  5- Yaz Öğretimi Uygulama Esasları Yönetmeliği için tıklayınız.

pdf  6-Çift Anadal Programı Yönergesi için tıklayınız.

pdf  7-Burs Yönergesi için tıklayınız.

pdf 8-Diploma, Diploma Eki yönergesi için tıklayınız.

pdf 9- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Yönergesi için tıklayınız.

pdf  10-Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge için tıklayınız.

pdf  11-Öğrenci Konseyi Yönergesi için tıklayınız.

pdf  12-Muafiyet ve İntibak Yönergesi için tıklayınız.

pdf  13-Diploma Sorgulama için tıklayınız.

pdf  14-Not Dönüşümü için tıklayınız.

pdf  15-Akıllı Kart için tıklayınız.

pdf 16- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak  Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

pdf 17- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak  Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri Uyarınca ALES Puan Türlerinin Belirlenmesi Hususundaki Değişiklik Kararı için tıklayınız. 

pdf  18-İmza Yetkilileri ve Yetki Devri Yönergesi için tıklayınız.

pdf  19-Akademik Teşvik Yönetmeliği tıklayınız.

pdf 20-Efes MYO Staj Yönergesi için tıklayınız.