Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı


Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Programın amacı, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü karşılamak; yüksek standartlarda öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve Türkiye’nin kalkınma politikalarını desteklemektir. Turizm işletmelerinin hizmet kalitesini yükseltecek girişimleri de destekleyen program; yerli/yabancı turistlerin konaklama sürelerinin uzatılmasını, tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesini, Selçuk/Efes destinasyonun turizminden daha fazla pay almasını sağlayacak kamu/özel sektör iş birliklerine de önem vermektedir. Bu yaklaşıma uygun olarak akademik faaliyetlerini şekillendiren program, öğrencilerinin teorik ve uygulamalı eğitimler almasını sağlamakta ve kariyer hedeflerinde onları destek olmaktadır.

Kariyer Alanları

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nın amaçlarına uygun olarak her öğrenci, turizm sektörüne ve çalışma hayatına ilişkin akademik bilgiler edinmekte; stajlar ve çeşitli imkanlar sayesinde alanında tecrübe ve yetkinlik kazanmaktadır. Bu noktada öğrencilere ön büro, kat, mutfak, seyahat gibi branş derslerinin yanı sıra yabancı dil, işletme, finans, yönetim organizasyon, muhasebe ve iletişim gibi alanlarında ders verilmektedir. Programın temel çıktıları ise elde ettikleri kazanımları sayesinde mezunlarının başta özel sektör olmak üzere farklı alanlarda istihdam edilebilmesi ve rekabetin yoğun olduğu turizm sektöründe aranılan insan gücünü oluşturmasıdır.