Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü


Kariyer planlama ve mezunlarla ilişkiler koordinatörlüğünün web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Üniversitemizde okumaya hak kazanan tüm öğrencilerimizin kayıttan itibaren kurumsal uyum ve bağlılıklarını sağlanması, çalışma hayatına en iyi şekilde hazırlanmalarında destek olunması ve nitelikli insan kaynağı potansiyelimizi iş dünyasına tanıtarak, özel ve resmi kurumlarla işbirliğinin güçlendirilmesi, öğrencilerimizin ve potansiyel mezunlarımızın istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlanmaktadır. Yıl boyunca devam edecek kariyer danışmalığı hizmetleri, kişisel gelişim eğitimleri ve kariyer günleri organizasyonlarına sağlanacak destek ile üniversite, öğrenci ve işveren bağını güçlendirmek. Bu kapsamda koordinatörlüğün hedefleri şunlardır;

  •  İç (öğrenci toplulukları, akademik birimler, idari birimler vb.) ve dış (diğer üniversiteler, odalar, sivil toplum kuruluşları vb.) paydaşlarımızı tanımlayarak koordinasyon sağlamak
  •  Öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin yanı sıra kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla eğitim, seminer vb. etkinlikler düzenlemek, CV hazırlama ve görüşme teknikleri konusunda eğitimler vermek.
  •  İş yaşamına hazırlanırken öğrencilerimizin karşılaşabileceği alternatif kariyer planları, yurt dışı deneyimleri, staj başvuruları gibi pek çok konuda danışmanlık hizmeti sağlamak,
  •  İş dünyasının temsilcileri ile Üniversitemiz öğrencilerini buluşturmak amacıyla kariyer günleri düzenlemek ve akademik birimlerde düzenlenen kariyer günlerine destek olmak,
  •  Üniversitemiz mezunlarının iş hayatına başlarken ilk iş başvurularında işe alma ve seçme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları her türlü konuda danışmanlık hizmeti sunmak,
  •  Öğrencilik yıllarında kurulan “Dokuz Eylüllülük Bağı”nı devam ettirmek amacıyla mezunlarla iletişim halinde olarak işbirliğini sürdürmek,
  •  İş dünyasına kazandırdığımız nitelikli işgücü, iş dünyası ile sağlanan işbirliği ve mezunlarımız ile kurduğumuz ilişkiler neticesinde Üniversitemizin tanınırlığını arttırarak hem üniversitemize başvuran öğrenci niteliğinin yükselmesini hem de üniversitemizin güçlü bir imaja sahip olmasını sağlamak.

DEU TERCİH REHBERİ

Üniversite tercihi yapacaklar için Dokuz Eylül Üniversitesinin akademik bölümleri, mezuniyet sonrasındaki kariyer alanları ve Dokuz Eylül’de üniversite hayatı ile ilgili tüm detaylara BURADAN ulaşabilirsiniz.

MEZUN BİLGİ FORMU

Mezun öğrencilerimize daha etkin bir biçimde ulaşabilmek, ihtiyaçları doğrultusunda etkinliklerimiz ve duyurularımızdan onları haberdar edebilmek için Mezun Bilgi Formumuzu doldurabillirsiniz. Detaylara BURADAN ulaşabilirsiniz.