Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI WEB SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 31. maddesine göre Üniversitemizin öğrenci işlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur. Başkanlığımız Rektörlüğümüzün bulunduğu Alsancak yerleşkesinde tahsis edilen binada hizmet vermektedir.

Görevleri arasında; eğitim – öğretime devam eden 18 Fakülte, 10 Enstitü, 3 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 6 Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, kayıt işlemleri ile ilgili hazırlıkların yapılması, tüm kayıtlı öğrencilerin özlük bilgilerinin takibi, öğrenim ücretlerinin ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilen burs ve krediler ile tüm burs işlemlerinin takibi, istatistiki verilerin hazırlanması, mezun olacak öğrencilerin Diploma ve Diploma Ekinin hazırlanması, yazılması, kimlik kartı işlemleri, Akademik Takvimin hazırlanması, Üniversitemizle ilgili yönetmelik, yönerge ve uygulama esasları ile ilgili çalışmaların takibi ve güncellenmesi, eğitim – öğretim planları ve şube sayılarının izlenmesi, fakülte/yüksekokul/bölüm/program açılması – kapatılması, Yükseköğretimde eğitimin iyileştirilmesi (Bologna süreci) kapsamında Bologna Eşgüdüm Komisyonu tarafından alınan kararların ve Rektörlükçe uygulanması istenen işlemlerin koordinasyonu ile Üniversite Eğitim Komisyonunun sekretarya ve raportörlük işlemleri ile Senato kararlarının ilgili makamlara sunulması ile ilgili işlemler yer almaktadır.