Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı


Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı, Efes Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren ön lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Öğrenciler, lise ve ilgili meslek liseleri mezunları arasından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile yerleştirilmektedir.  Son derece kompleks bir yapıya sahip olan, oldukça maliyetli ve kapsamlı yatırımlar gerektiren, yoğun rekabetin yaşandığı havacılık sektöründe, şirketler; ekonomik etken ve emniyetli uçuşun sağlanması, işletmenin amaçlarına ulaşmada etkin kararların alınması konularında en önemli unsur olarak, işletme yöneticileri ve yetişmiş personeli göstermektedir.  Programda teorik dersler sınıf ortamında, uygulamalı dersler ise laboratuvarlar ve sunum salonlarında yürütülmektedir. Derslerde bilgisayar, projeksiyon ve akıllı tahta cihazlarından yararlanılmaktadır. Yüksekokul bünyesinde, çeşitli etkinlikler, seminerler ve sunumlar için konferans salonu bulunmaktadır. Eğitim yılı süresince gerçekleştirilen teknik ve uygulamalı geziler ile öğrencilerin mesleki bilgilerinin pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programından DGS (dikey geçiş sınavı) ile tamamlanabilecek dört yıllık bölümler; Havacılık Yönetimi, İşletme, Lojistik Yönetimi, Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Uluslararası İşletme Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemi programlarıdır.

Kariyer Alanları

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı mezunu öğrencilerimiz havacılık sektöründe hizmet veren yer hizmetleri kuruluşlarında, temsil ve gözetim şirketlerinde; harekat memuru, yolcu hizmetleri memuru, kargo memuru, loadmaster, ekip sorumlusu olarak çalışabilirler. Aynı zamanda mezun öğrencilerimiz havayolu şirketlerinde de görev yapabilmektedirler.