Akademik Danışmanlık


Öğrencilere, eğitimleri ile ilgili yardımcı olmak amacı ile bir öğretim elemanı danışman olarak atanır. Danışmanlar, öğrencilerin üniversiteye kayıt olduğu ilk günden, öğrencilik süresinin bitimine kadar, başta eğitim olmak üzere öğrencilere, gereksinim duydukları her konuda danışmanlık hizmeti sunmakta; özellikle ders seçme ve kayıt yenileme süreçlerinde yardımcı olmaktadırlar.

Öğrenci Danışmanlarının Yapacakları İşler:

Öğrenci danışmanlık hizmetinin yerine getirilmesinde en önemli görev Öğrenci Danışmanları tarafından yerine getirilir. Öğrenci Danışmanları, her öğretim yılının başında öğrencilerle genel bir toplantı düzenler. Bu toplantıda, öğrencilere öğrenci danışmanlığı hakkında genel bilgiler verilir. Her danışman kendi özel görüşme gün ve saatini öğrencilere duyurur. Öğrenci Danışmanlarının görevi, öğrencileri aşağıdaki konularda aydınlatmak ve onlara yol göstermektir:

a) Öğrencilerin derslerdeki başarısını izlemek,

b) Başarısızlık durumunda öğrencilerin başarısızlık nedenlerini araştırmak,

c) Başarısızlığa neden olan faktörler konusunda öğrencileri uyarmak,

d) Öğrencilerin başarısızlığına yol açan faktörlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak,

e) Seçmeli ders konuları hakkında öğrencileri aydınlatmak ve ders seçiminde yardımcı olmak,

f) Öğrencileri mesleki açıdan yönlendirmek,

g) Öğrencilere yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazandırmak,

h) Gerekli hallerde öğrencilerin sosyo-psikolojik rehberlik hizmeti almak üzere üniversitenin SKS bünyesindeki rehberlik servisine yönlendirilmesi için Bölüm Başkanlığı’nı bilgilendirmek,

i) Çözemedikleri öğrenci sorunları hakkında Bölüm Başkanlığı’nı bilgilendirmek.