Engelsiz Dokuz Eylül Üniversitesi


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 20 Haziran 2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği”ni çıkarmıştır. Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince her üniversitede “Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimi”ni kuracaktır. Dokuz Eylül Üniversitesi 18.03.2009 tarihi itibari ile Dokuz Eylül Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimini oluşturmuştur.

Bu Yönerge’nin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi’nde kayıtlı bulunan engelli öğrencilerin; öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli akademik ortamın hazırlanması ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak üzere kurulan Engelli Öğrenci Biriminin çalışma usul ve esaslarını belirlemek, engel durumlarından dolayı ders ve sınav uygulamalarında karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak üzere yapılacak işlemleri düzenlemektir.

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesine ulaşmak için tıklayınız

AYRIMCILIKLA MÜCADELE EL KİTABI 

“Avrupa İnsani Danışmanlığı” ve “Göç Politikaları Grubu” ortaklığıyla üretilen bu döküman, ayrımcılık kavramı, avrupa hukukundaki yeri, ayrımcılıkla mücadelede yöntem ve araçlar üzerine detaylı bir el kitabı niteliğinde. Dökümanı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Ayrımcılıkla Mücadele El Kitabına ulaşmak için tıklayınız

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

Uluslararası düzeyde ülkelerin engellilik politikalarını yönlendirecek hukuki bağlayıcılığı olan temel belge Birleşmiş Milletler tarafından 13 Aralık 2006 tarihinde kabul edilerek 3 Mayıs 2007 tarihinde onaylayan devletler açısından yürürlüğe girmiş olan Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’dir. Sözleşme, engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik etmek, korumak, sağlamak ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye ulaşmak için tıklayınız

ENGELLİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLARIMIZ

Akademik ve İdari Engelli Öğrenci Danışmanlarımıza ihtiyaçlarınızı, öneri ve şikayetlerinizi iletebilir, engelsiz bir üniversite oluşturmamızda yol arkadaşımız olabilirsiniz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Engelli Öğrenci Danışmanlarının listesine ulaşmak için tıklayınız

ENGELSİZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Yerleşkesi Uğur Mumcu Cad. 135. Sk. No:5 35380 Buca-İZMİR

Telefon: 0 (232) 301 27 84 – 0 (232) 301 27 87 – 0 (232) 412 16 23       Fax: 0 (232) 412 16 68

E-posta : engelsizdokuzeylul@deu.edu.tr 

Sosyal Medya Hesaplarımız:

Web: https://engelsiz.deu.edu.tr/

Facebook: EngelsizDEU <https://www.facebook.com/EngelsizDEU/>

Twitter: EngelsizDEU <https://twitter.com/engelsizdeu>

İnstagram: EngelsizDEU <https://www.instagram.com/engelsizdokuzeylul/>

ENGELLİLER İÇİN DİĞER FAYDALI LİNKLER

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tel: (0312)  705 70 00 – 01   Fax: (0312) 705 70 50

Web Sitesi: https://eyh.aile.gov.tr/

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Web Sitesi: https://www.izmir.bel.tr/EngelliHizmetlerimiz/321/730/tr