Gıda Teknolojisi Programı


Gıda Teknolojisi Programı

Gıda Teknolojisi Programın amacı, gıda hammaddeleri, gıdaların bileşimi, işlenmesi, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrolü, gıda güvenliği ve gıda mevzuatı hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olan, bu bilgi birikimi ile gıda sanayiinde üretim ve kalite kontrol laboratuvarlarında çalışabilecek nitelikte ara eleman yetiştirmektir. Gıda ve hizmet sektöründe çalışacak iletişim yeteneği yüksek, temel bir yabancı dil bilgisi ve bilgisayar kullanımına sahip, gündemi ve gıda mevzuatını yakından takip edebilen aynı zamanda edindiği teorik ve pratik bilgileri çağdaş yaşam ile ilişkilendirip uygulayabilen, problem çözme becerisine sahip, etik bilgisi yeterli, duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

 

Kariyer Alanları

Gıda Teknolojisi Programı mezunları, ‘Gıda Teknikeri’ ünvanlıyla, gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayarak, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapıp, yorumlarlar. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kontrol Laboratuvarları, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb. gibi kamu kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında (su ürünleri ile sebze ve meyve ürünlerinin işlendiği ve depolandığı işletmeler, içme, kullanma, sanayi sularının, et, süt ürünleri, şekerli ve unlu gıda ürünlerinin üretildiği işletmelerin kalite kontrol merkezlerinde, çevre koruma laboratuvarları ve ilaç işletmelerinde) ara teknik eleman olarak çalışırlar. Ayrıca kendi kurabilecekleri özel gıda işletmelerin de çalışma alanı bulabilmektedirler.