Kültürel Miras ve Turizm Programı


Kültürel Miras ve Turizm Programı

Kültürel Miras ve Turizm Programı öğrencileri Anadolu coğrafyasının kültür tarihine bir uzman olarak katkıda bulunur ve kültürel çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği için uygun projeler geliştirebilecek beceri kazanırlar. Turizm alanında kültürel mirasın öneminin kavranmasını, kültürel mirasın yönetimi ve kültür mirası eserlerin korunmasıyla ilgili temel ilkelerin tarihsel ve kültürel bir bağlam içinde tanınmasını, koruma süreçlerinin ve uygulamalarının tanımlanmasını, arkeolojik, doğal ve tarihi güzellikleri içeren miras kavramının anlam ve değerlerinin açıklanmasını akademik düzeyde ele alırlar.

Kariyer Alanları

Kültürel Miras ve Turizm Programını başarıyla tamamlayan mezunlar, arkeolojik kazılarda ve müzelerde depolanmakta olan kültür mirası tarihi eserlerin envanterlenmesi ve önleyici konservasyonunu yapabilecek teknik uzman yetkisini kazanacaklardır. Kültürel varlıkların belgelenmesi, yaş tayinleri, röleve ve restorasyonlarının yapılması, geleneksel yapı sistem ve elemanlarının ayrıntılı olarak incelenmesi ve uygun koruma projeleri ile değerlendirilmesi konularında yerel yönetimlerin imar ve şehircilik birimlerinde, Koruma Uygulama ve Denetim Büroları’ında (KUDEB), özel restorasyon projelerinde tekniker olarak çalışma imkanı bulabileceklerdir. Gerekli koşulları sağlamak kaydıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na arkeolojik ören yeri ve müzelerde, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gibi kamu kurumlarında çalışabilirler. Sivil toplum kuruluşları, seyahat, ulaştırma, turizm ile ilgili sektörlerde iş imkanı bulabilirler.