İnşaat Teknolojisi Programı


İnşaat Teknolojisi Programının amacı, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikler kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir. Türkiye’deki toplam yatırımların yaklaşık %50’sini inşaat sektörü oluştururken, plansız ve kalitesiz bina üretimi de hızla artmaktadır. Bu yüzden, inşaat sektöründe teknik ara eleman yetiştiren bölümlerin sayısının çoğaltılması ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır.

                                                 3

5