Mezun İzleme Kurulu


 

 Kurul Başkanı   Öğr. Gör. İrfan YILDIZ   irfan.yildiz@deu.edu.tr
 Üye   Yrd. Doç. Dr. Nihan GÖĞÜŞ   nihan.gogus@deu.edu.tr
 Üye   Öğr. Gör. Itır Ceren OKSAL   ceren.oksal@deu.edu.tr
 Üye   Öğr. Gör. Eda AVCI   eda.avci@deu.edu.tr