Kültürel Miras ve Turizm Programı


Kültürel Miras ve Turizm Programı öğrencileri  öğrencileri özellikle Anadolu coğrafyasının kültür tarihine bir uzman olarak katkıda bulunabilecek ve de kültürel çevrenin korunması için uygun projeler geliştirebilecek beceri kazanacaklardır. Turizm alanında kültürel mirasın öneminin kavranmasını, turizm ve medyayı çevreleyen kültürel mirasa ilişkin güncel konuların yorumlanmasını, kültürel mirasın yönetimi ve korunması ile ilgili temel ilkeleri, tarihsel ve kültürel bir bağlam içinde tanınmasını, kültürel mirası koruma süreçlerini ve uygulamalarını tanımlanmasını, arkeolojik, doğal ve tarihi güzellikleri içeren miras kavramının anlam ve değerlerinin çokluğunun açıklanmasını akademik düzeyde ele alır.

Kariyer Alanları:

Mezun öğrenciler, Anadolu topraklarının birçok yerinde devam etmekte olan arkeolojik ve define amaçlı kazılarda bulunan, çok sayıda arkeoloji müzelerinde depolanmakta olan ancak hem envanterlenmesi hem de konservasyonunu yapabilecek arkeogemoloji uzmanı yetkisini kazanacaklardır. Taşınır ve taşınmaz kültür varlıkların belgelenmesi, yaş tayinleri, röleve ve restorasyonun yapılması, geleneksel yapı ve sistem elemanlarının ayrıntılı olarak incelenmesi ve uygun koruma projeleri ile değerlendirilmesi konularında belediyenin imar ve şehircilik birimlerinde, KUDEB’de, özel retorasyon projelerinde tekniker olarak çalışa imkanı bulabileceklerdir. Sivil toplum kuruluşları, seyahat, ulaştırma, turizm, konaklama, ilgili sektörler ile Kültür Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı gibi kamu kurumlarında çalışabilirler. Ayrıca profesyonel turist rehberliği yapmak için de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği kursları tamamlayarak belge alabilirler.

Selçuk

Yedi Uyurlar  (Ashab-ı Kehf)

12

                                                                              İsa Bey Camii                                                                        9Selçuk Kalesi ve Efes Müzesi