2023-2024 Öğretim Yılı’nda Özel Gereksinimli Öğrencilerimiz Hk.

Yayınlanma Tarihi: 15-11-2023

Değerli öğrenciler, 2023-2024 Öğretim Yılı'nda özel gereksinimli öğrencilerimize Akademik Uyarlama Hizmeti sunulması amacıyla, 
(ders ve sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, okuyucu, yazıcı desteği vb.), engelli sağlık kurulu raporu bulunan öğrencilerin 
"Akademik Uyarlama Hizmeti" başvuru taleplerini linkte bulunan formla sınavlar öncesinde yapmaları gerekmektedir.

https://engelsiz.deu.edu.tr/akademik-uyarlama-hizmeti-basvuru-formu