Mazereti nedeniyle web ders kaydı/kayıt yenileme yapamayan öğrencilerimizin dikkatine,

12-02-2024

Mazereti nedeniyle web ders kaydı/kayıt yenileme yapamayan öğrencilerimizin dikkatine,

Yüksekokulumuzun 2023-2024 öğretim yılı bahar dönemi ders kaydı/kayıt yenileme işlemleri web kayıt duyurumuzda ilan edilen süreler içinde yapılarak tamamlanmıştır.

Ancak Mazeretleri nedeniyle belirtilen web kayıt süreleri içinde, ders kaydı/kayıt yenileme yapamayan öğrencilerimiz;

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16. Maddesi gereğince

“(1)… Mazeretleri nedeniyle süresi içinde dönem/ders kaydı yapamayan öğrencilere, dersler başladıktan sonra en geç dört hafta içinde başvurmaları kaydıyla ilgili birim yönetim kurulu kararı ile dönem/ders kaydı hakkı verilebilir.”

“(2) Bu şartları yerine getirmeyen veya ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan dönem/ders kaydını yaptırmayan bir öğrenci, o yarıyılda veya yılda öğrenimine devam edemez.” kapsamında;

Yüksekokulumuz web sayfasında yer alan, öğrenci işleri formları içindeki “6-Mazeret Ders Kayıt Talep Formu”nu doldurarak Yüksekokulumuz Evrak Kayıt birimine teslim ederek, başvuruda bulunabilirler.

Mazeret Ders Kayıt Talep Formu için link https://efesmyo.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2023/12/6-Mazeret-Ders-Kay%C4%B1t-Talep-Formu.pdf