Tek Ders Sınav Duyurusu İçin Tıklayınız

06-02-2024

2023-2024 GÜZ YARIYILI SONU TEK DERS SINAV DUYURUSU

 

TEK DERS SINAV TARİHİ :  23.02.2024  Saat 14:00

SON BAŞVURU TARİHİ   :  20.02.2024  Saat 17:00

 

BAŞVURU ŞEKLİ : Tek ders sınavına başvurmak isteyen öğrencilerimiz Yüksekokulumuzun web sayfasında yer alan https://efesmyo.deu.edu.tr/tr/ogrenci-isleri-formlari/ linkinden alabileceği Tek Ders Sınav Dilekçesini doldurup imzalayarak Yüksekokulumuz evrak kayıt birimine bizzat elden veya posta yolu ile iletebileceklerdir.

(Postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihi sonrasında ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yüksekokulumuz Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 8. maddesinin 3. ve 4. Fıkrasına göre;

(3) Mezun olabilmek için gerekli bütün dersleri, bir tanesi hariç başarmış olan öğrenciler için her yarıyıl sonu sınav döneminden en az 30 gün sonra tek ders sınavı açılır. Tek ders sınavları ile ilgili diğer esaslar, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Başarısız olduğu dersten “AA” alması halinde bile, genel not ortalaması 2.00’nin altında kalacak öğrenciler tek ders sınavına giremezler.

 Yüksekokulumuz Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 27. Maddesinin 1. fıkrası (d) bendine göre; “Tek ders sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerden sorumlu olduğu tek dersi en az bir kez almış ve 20 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları yerine getirmiş olan bir öğrenci, o derste sağladığı yarıyıl içi notuna bakılmaksızın tek ders sınavında DD almış olması halinde o dersi başarmış sayılır.” hükmü doğrultusunda;

2023-2024 öğretim yılı güz yarıyılı sonu itibariyle mezuniyet aşamasında olup yalnızca bir dersten başarısız durumdaki Yüksekokulumuz öğrencileri için açılacak olan tek ders sınavı ve son başvuru tarihi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: